BTS 2016 Home page Banner

BTS 2016 Home page Banner BTS 2016 Home page Banner

Od sada MacBook Air sa popustom od čak 31.600. Iskoristite priliku da kupite sjajan kompjuter pod posebnim uslovima.

Za Mac Book Air 128GB svi su kvalifikovni za popust, ne samo studenti i profesori, a za ostalu opremu potreban je overen indeks ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi da bi stekli pravo na 10% popusta na kompjutere i 5% na iPadove