Program je namenjen za vlasnike iPhone 6s uređaja. U nastavku možete pročitati sve detalje, procedure u Srbiji i objašnjenja o razlozima za ovaj konkretan program.

 

iPhone 6s Battery replacement program

Apple je došao do zaključka da mali procenat iPhone 6s uređaja može naići na problem naprasnog gašenja telefona.

Ukoliko i Vaš telefon pokazuje ovaj problem i njegov serijski broj potpada pod ovaj program zamene, Apple će Vam zameniti bateriju bez ikakve naknade.

Provera Serije

Na sledećoj adresi Apple sajta možete ukucati serijski broj ili IMEI broj vašeg iPhone 6s telefona i proveriti da li on potpada pod ovu seriju. Ukoliko telefon prolazi (is eligible), možete ga doneti do Macola zvaničnog iPhone servisa u centru Beograda kako bismo započeli proceduru zamene.

Formular za proveru Serijskog ili IMEI broja >

Proces zamene

Kada telefon donesete do nas, naši Apple sertifikovani tehničari će uzeti Vaše kontakt podatke, obaviti pregled u skladu sa Apple uslovima programa zamene i pozvati Vas sa rezultatima u toku dana (najčešće i u zavisnosti od količine posla). Kako bi Apple prihvatio telefon za ovakvu zamenu, tehničari će pregledati da li:

1. U telefonu postoje neovlašžene modifikacije (neoficijelni delovi ili procedure neovlašćenog otvaranja i izmena hardvera).

2. Telefoni koji se ne pokreću i telefoni sa instaliranim neoficijelnim verzijama iOS operativnog sistema (jailbreak) neće biti prihvaćeni za ovaj program besplatne zamene.

3. Uobičajene ogrebotine i udarce nastale korišćenjem uređaja u okviru predviđenih i utvrđenih granica Apple će prihvatiti.

Za ostale uslove koje je Apple propisao slobodno pozovite naš servis na broj telefona 011/30-38-711.

Po Apple proceduri, neophodno je da se vaša baterija pošalje u Apple, a da telefon bez baterije ostane u servisu dok zamenski deo ne stigne. Zamenska baterija se prosečno čeka oko 4 radna dana.

Zamena van garancije (i programa zamene)

Budući da je Macola prvi ovlašćeni Apple iPhone servis u Srbiji, nudimo i zamene baterije van garancije. Apple je po svom iskustvu zaključio da je svaki korisnik najzadovoljniji kada plati cenu zamene baterije i umesto otvaranja, zatvaranja i ugrađivanja nove baterije – jednostavno dobije zamenski telefon. Servis po brzom postupku. Ovu vrstu servisa Apple obavlja po identičnoj proceduri i za korisnike u garanciji i za korisnike van garancije.

Uslovi procedure su slučni kao i oni navedeni iznad, a ukoliko budete imali dodatnih pitanja pozovite naše tehničare na broj iznad.

Cena zamene telefona u ovakvim slučajevima je oko 49.000 dinara. (cena je podložna promeni, te preciznu i konačnu cenu dajemo tek nakon pregleda telefona u servisu). Zamena prosečno traje oko 4-6 radnih dana, i neophodno je da Vaš telefon ostane u servisu dok ne stigne zamenski.

iPhone-5-battery-replacement-process-iFixit-001

Dodatne informacije

Ukoliko Vaš iPhone 6s ima dodatnu štetu, poput polomljenog ekrana, program zamene baterije nije moguće iskoristiti već se korisniku nudi plaćena zamena celog telefona po principu brzog servisa.

Kako bi servisna procedura bila započeta, neophodno je da isključite FindMyiPhone. Korisnik je dužan da sam vodi računa o backupu podataka, YU Epicentar d.o.o. niti Apple ne odgovaraju za gubitak podataka.

Apple može ograničiti dostupnost programa za određene modele telefona na zemlju kupovine (za sada su to Severna i Južna Amerika,  Kina i Makao).

Program pokriva iPhone 6s telefone i njihove baterije najkasnije do 3 godine od datuma prodaje zabeleženog u Apple sistemu ili na računu proizvoda. Ovaj program ne produžuje osnovnu jednogodišnju internacionalnu Apple garanciju.

Članak preveden sa Apple sajta >