Prva tura Pocket kamera je isparila istog dana! Rezervišite svoju na vreme.