Bilo da i dalje koristite neki stariji Mac koji ima Front Row aplikaciju, ili imate nekoliko Apple TV uređaja ili nekoliko Mekova u kući, uparivanje svakog daljinskog sa posebnim uređajem može biti veoma dobra ideja kako se signali više ne bi mešali. Naime Apple Remote radi sa velikim brojem Apple uređaja i računara različitih generacija, i lako se može dogoditi da pojačavate ton ili puštate film na jednom, a istog trenutka krene da svira i vaš kućni sound sistem. Možda samo ne želite da neko iz druge sobe koristi vaš Apple Remote kada izgubi svoj? Na mac je ovaj proces prilično jednostavan, imate ikonicu u System Preferences panelu, a evo kako ih upariti sa Apple TV:

  1. Iz glavnog menija uđite u Settings panel.
  2. Kliknite na General.
  3. Spustite se niže u ovom meniju i odaberite Remotes.
  4. U listi pronađite svoj daljinski i odaberite opciju Pair Remote
  5. Videćete malu Remote ikonicu u gornjem levom uglu, koja prikazuje proces uparivanja. Kada je ovo gotovo, Pair Remote dugme će se preimenovati u Unpair Remote, što možete odabrati u bilo kom momentu kako biste ovaj proces vratili unazad.

To je sve. Ovaj specifični Apple TV i taj specifični Apple Remote će od sada prepoznavati samo jedan drugoga.

Uputstvo preuzeto sa iMore >