Poslovni Podaci

Osnovni podaci

 

Naziv: YU Epicentar doo
Poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO YU EPICENTAR DOO BEOGRAD
Status: Aktivan
Pravna forma: Društvo sa ograničanom odgovornošću
Matični broj: 17318853
Datum osnivanja:  23.05.2001.

 

Poslovno ime

 

Skraćeno poslovno ime: YU EPICENTAR DOO BEOGRAD
Poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO YU EPICENTAR DOO BEOGRAD

 

Podaci o adresama

 

Naziv opštine: Stari Grad
Mesto: Beograd
Ulica, broj i slovo: Andrićev venac 12
Broj pošte: 11000
Adresa za prijem elektronske pošte:  [email protected]

 

Poslovni podaci

 

Vreme trajanja: Neograničeno
Poreski identifikacioni broj PIB: 100037731
Šifra i naziv delatnosti: 4690 – Nespecijalizovana trgovina na veliko
Tekući račun: 160-215053-64
Telefon: +381113038710
Internet adresa: https://macola.rs

SHOPPING CART

close