Authorization Apple zvanicni servis prodavac solution expert

Postoji više vrsta Apple računara, i svi su tu sa nekim razlogom i nekom namenom. Svi imaju za cilj da se najbolje prilagode određenoj, Vašoj vrsti korišćenja, ali i da ponude više od toga.

Macola je zvanično ovlašćeni Apple prodavac u Srbiji i već preko 30 godina se bavimo Apple tehnologijama. Svi Apple uređaji su originalni i dolaze uz Apple međunarodnu garanciju, kao i dvogodišnju garanciju na teritoriji Srbije.